Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67803292 ,
lpmums@riga.lv
 
 

Skolas vēsture

      Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola darbu sāka 1991.gada septembrī mazā namiņā Maskavas ielā 285 kā Tautas kultūras centra “Līgo” filiāle - mūzikas skola, bet 1992.gada februārī ieguva pašvaldības mūzikas skolas statusu.

    Tolaik 250 bērniem un jauniešiem bija iespēja apgūt klavieru, vijoles metāla pūšamo instrumentu, akordeona un kokles spēli 25 skolotāju vadībā. 1994.gadā, skolai paplašinoties un iegūstot papildus telpas, tika atklāta ģitāras nodaļa, bet 1999.gadā - kora klase.

     Skolas 10 gadu jubilejā 2001.gadā audzēkņi un skolotāji saņēma skaistu dāvanu - jaunu, modernu un ērtu skolu ar divām zālēm un mājīgām klašu telpām Prūšu ielā 13b.

    No pirmās dienas skolas direktore ir Karmena Ziemele. Mācību darbu vada direktora vietniece Linda Kūla, bet skolas saimniecība ir direktora vietnieka Aleksandra Zeimuļa-Priževoita pārziņā.
2002.gadā skola licencēja 4 izglītības programmas:

  • “Instrumentālā mūzika” Klavierspēle;

  • “Instrumentālā mūzika” Vijoļspēle;

  • “Instrumentālā mūzika” Kokles spēle, Akordeona spēle, Ģitāras spēle;

  • “Vokālā mūzika” Kora klase.

     Licence ir izsniegta uz 10 gadiem - līdz 2012.gada 31.jūlijam.

      2002.gada ziemā akreditācijas komisija akreditēja skolu uz 6 gadiem - līdz 2008.gada 27.decembrim.

     Jaunās skaņās mūzikas skolā ir sācies 2006./2007.mācību gads, jo 2006.gada 15.jūnijā ir licencēta izglītības programma “Pūšaminstrumentu spēle” Flautas spēle un pirmie flautisti ir uzsākuši savas skolas gaitas.

     Šobrīd mūzikas skolā mācās 228 audzēkņi un strādā 36 skolotāji.

    Īpaša noskaņa mūzikas skolā valda vēlā pavasarī, kad skolā tuvojas izlaiduma laiks - gaisā virmo satraukums, prieks un mazliet arī skumjas, jo kārtējais atskaites posms atkal ir noslēdzies. Laikā no 1992. līdz 2006.gadam skolu ir absolvējuši 227 audzēkņi. Pēc skolas beigšanas vairāki absolventi turpina studijas mūzikas vidusskolās, kā arī augstākās mūzikas izglītības iestādēs Latvijā un ārvalstīs.

 Gadu gaitā mūzikas skolā ir izveidojušās dažādas tradīcijas:

  • svētku koncerti - veltīti 18.novembrim, Ziemassvētkiem, Lieldienām, Mātes dienai;

  • sadarbības koncerti - bērnu dārzos, skolās, pansionātos;

  • pasākumi jauno audzēkņu iekļaušanai skolas saimē- Atvērto durvju dienas un mācību gada ieskaņas pasākums 1.klases audzēkņiem;

  • pedagogu koncerti - pedagogu radošā darbība tematiskos pasākumos;

  • atskaites koncerti, kad mācību gada noslēgumā svētku gaisotnē tiek izvērtēts aizvadītais gads un sumināti radoši aktīvākie audzēkņi un konkursu laureāti.