Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

PAR SKOLU

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola (LPMUMS)

Skola darbojas Ķengaragā, Prūšu ielā 13a/13b, Rīgā, balti zilā divstāvu ēkā, ko ieskauj skaists dārzs. Katrai mācību telpai ir savs raksturs, nokrāsa un noskaņa, kas iedvesmo radošam darbam.

Mūzikas skola īsteno 7 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas skolas izglītības programmas ar 11 apakšprogrammām un interešu izglītības programmas. Tā ir iespēja gūt pamatzināšanas un iemaņas mūzikā, kā arī sagatavoties turpināt izglītību mūzikas vidusskolās. Katra izglītības programma piedāvā individuālās nodarbības, muzicēšanu ansambļos un grupu nodarbības mūzikas teorijas priekšmetos. 

      Absolventi mācības turpina vidējās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs Jūrmalas mūzikas vidusskolā, Jelgavas Mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskolā, Latvijas Kultūras koledžā, kā arī augstākās profesionālajās izglītības iestādēs - Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī turpina mūzikas izglītību ārzemēs. Vairāki absolventi turpina muzicēt skolas kolektīvu sastāvā, kā arī iesaistījušies amatieru koros.

      LPMUMS misija ir veidot multikulturālu, latviskās tradīcijās balstītu kultūrizglītības telpu, visu paaudžu radošai darbībai un attīstībai Rīgas pilsētā.

      LPMUMS kā kultūrizglītības iestādes stratēģiskais mērķis ir sekmēt daudzveidīgu, kvalitatīvu un pieejamu kultūrizglītības piedāvājumu nacionālās identitātes stiprināšanai un radošas ekonomikas izaugsmei, kā arī veicināt personības radošuma attīstību visos izglītības līmeņos.

      LPMUMS galvenais uzdevums ir mērķtiecīgs darbs ar bērniem un jauniešiem, nodrošinot viņu talantu un personības attīstību, kā arī veicinot radošo izcilību veidošanos.