Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

PAR SKOLU

Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola (LPMUMS)

Skola darbojas Rīgā, Ķengaragā, Prūšu ielā 13A/13B zili-baltā divstāvu ēkā, ko ieskauj skaists dārzs.

Skola īsteno 7 licencētas un akreditētas profesionālās ievirzes mūzikas un mākslas programmas ar 15 apakšprogrammām un vairākas interešu izglītības programmas. Katra izglītības programma piedāvā individuālas nodarbības, muzicēšanu ansambļos un grupu nodarbības teorijas priekšmetos.

Skolas darbības pamatuzdevumi ir: 

  • nodrošināt izglītojamiem iespēju iegūt pamata zināšanas un prasmes mūzikā un mākslā; sagatavot izglītojamos mūzikas un mākslas profesionālās izglītības nākamās pakāpes programmu apguvei;
  • nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei, lietderīgai brīvā laika un atpūtas organizēšanai;
  • veicināt kultūrvides attīstību skolā un tās apkaimē.

Skolas absolventi mācības turpina vidējās profesionālās ievirzes izglītības iestādēs – E.Dārziņa mūzikas vidusskolā, Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas, vidusskolā, Rīgas Doma kora skolā, Rīgas Mākslas un mediju tehnikumā, kā arī  augstākās profesionālās izglītības iestādēs – Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā, kā arī turpina mūzikas izglītību ārvalstīs. Vairāki absolventi turpina muzicēt skolas kolektīvu sastāvā vai iesaistījušies amatieru koros un orķestros.

Skolas vīzija: Rosināt visu paaudžu radošu attīstību multikulturālā telpā.

Skolas misija: Mēs atbalstam radošas un brīvas personības izaugsmi.

Skolas pamatvērtības: radošums – izaugsme – pašapziņa.

Skola ir Rīgas Domes Izglītības, Kultūras un Sporta departamenta padotības iestāde.