Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

Pedagogi

 

Administrācija

 


 Linda Kūla

Direktore

 

 Ieva Zvaune

Direktores palīgs

 

 Inga Krastiņa

Direktores vietniece izglītības jomā mūzikas programmā

 

 Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 

 

 Ginta Kristjansone

Direktores vietnieceizglītības jomā mākslas programmās 


 

   

 Imants Zvaunis

Saimniecības vadītājs 

 

 

 Kristīne Šmite

Biroja Administratore 

 

 Salvis Sprūžs

Projektu vadītājs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi

 

 Ivita Reinsone

IP Taustiņinstrumentu spēles vadītāja, klavierspēles pedagoģe 

 

 Violeta Karpova

Klavierspēles pedagoģe 

  

 Ita Sirtaute

Metodiskās komisijas Vispārējās klavieres vadītāja, klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare

  

 Juliana Veresova

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Ināra Balode

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Anete Šantare 

Klavierspēles pedagoģe 

  

 Solvita Vanaga

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Jana Bārtula

Klavierspēles pedagoģe 

 

 

 

 

 

 Renāte Vēvere

Klavierspēles pedagoģe, koncertmeistare 

 

 Elizabete Bērziņa

 Klavierspēles pedagoģe

 Žanna Ļitvina


Akordeona spēles pedagoģe

 

 

 

 Andra Rebiņa

Kokles spēles pedagoģe 

 

 Linda Kūla

Kokles spēles pedagoģe

 

 

 Līga Veilande

IP Stīgu instrumentu spēles vadītāja, čella spēles pedagoģe

 

 Olafs Štāls

Ģitāras un alta spēles pedagogs

 

 Vizma Laura
Agloniete

Ģitāras un vijoles spēles pedagoģe

 

 Kaspars Niklasons

Ģitārspēles pedagogs 

 

 Ivans Girsovs

Ģitāras spēles pedagogs 

 

 Jekaterina Suvorova

Arfas spēles pedagoģe

 

 Regīna Harčuka

Vijoles spēles pedagoģe

 Jānis Laucenieks

Vijoles spēles pedagogs 


 

 Dace Bičkovska

IP Pūšaminstrumentu spēles vadītāja, Flautas spēles pedagoģe
 

 

 

 Valters Šmits

Saksofona spēles pedagogs 

 

 Roberts Martini

Saksofona spēles pedagogs 

        

 

Inga Krastiņa

Kora klases pedagoģe
 

 

 Sanita Sinkēviča

Kora klases pedagoģe

 

 Ivita Linde

IP Vokālā mūzika kora klases vadītāja, kora klases un pirmsskolas mūzikas studijas pedagoģe

 

 Laura Lazda

Kora klases pedagoģe 

 Kārlis Paukšte

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 Miķelis Dzenuška

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 Jeļena Šubņikova

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

 

 

 Anita Drobčika

 Mūzikas teorētisko priekšmetu metodiskās komisijas vadītājs, mūzikas teorētisko priekšmetu pedagogs

 

 Anita Zambare

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe 

 

 Ilga Znotiņa

Sagatavošanas klases mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe, pirmsskolas mūzikas studijas pedagoģe 

 

 Alise Līva Jansone

Mūzikas teorētisko priekšmetu pedagoģe 

 

 

 

 Ginta Kristjansone

 Dizaina pamatu un tekstila pedagoģe

 

 Zane Tuča

Gleznošanas pedagoģe

 

 Anita Gundega Kaņepāja

Darbs materiālā, mākslas valodas pamatu pedagoģe

  

 Ilze Medne

Gleznošanas un kompozīcijas pedagoģe 

Baiba Ūlande

Metodiķe, mākslas priekšmetu pedagogs 

 Elīna Skrapce

Mākslas priekšmetu pedagogs 

 Egils Mednis

Zīmēšanas un datorgrafikas (grafiskais dizains) pedagogs