Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

Pedagogi

 

Administrācija

 


 Linda Kūla

Direktora pienākumu izpildītāja 

 

 Ieva Zvaune

Direktores palīgs

 

 

Direktores vietniece izglītības jomā mūzikas programmā

 

 Aleksandrs Zeimuļs-Priževoits

Direktores vietnieks saimnieciskajā darbā 

 

 Kristīne Šmite

Mācību sekretāre
 

   

 Ginta Kristjansone

Direktores vietniece izglītības jomā mākslas programmā 

 

 Baiba Jureņa

Biroja Administratore 

 

 Imants Zvaunis

Saimniecības vadītājs 

 

 Salvis Sprūžs

Projektu vadītājs 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogi

 

 Ivita Reinsone

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Violeta Karpova

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Ineta Pilverte

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Ita Sirtaute

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Ināra Balode

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Anete Šantare 

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Tatjana Petrova

Klavierspēles pedaagoģe 

 

 Juliana Veserova

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Solvita Vanaga

Klavierspēles pedagoģe 

 

 Artūrs Cingujevs

Klavierspēles pedagogs 

 

 Renāte Vēvere

Koncertmeistare 

 

 Irina Hagenbo

Koncertmeistare 

 

 Jekaterina Dribase-Jakušenoka

Koncertmeistare 

   

 Žanna Ļitvina


Akordeona spēles pedagoģe

 

 

 

Andra Rebiņa

Kokles spēles pedagoģe 

 

 Linda Kūla

Kokles spēles pedagoģe

 

 

 Līga Veilande

Stīgu nodaļas vadītāja, Čella spēles pedagoģe

 

 Olafs Štāls

Metodiskās nodaļas vdītājs, Ģitāras spēles pedagogs

 

 Vizma Laura Agloniete

Ģitāras spēles pedagoģe

 

 Kaspars Zemītis

Ģitāras spēles pedagogs

 

 Ivans Girsovs

Ģitāras spēles pedagogs

 

 Ieva Košeļeva

Arfas spēles pedagoģe

 

 Sparis Ruško

Vijoļspēles pedagogs

 Jānis Laucenieks

Vijoļspēles pedagogs 


 

 Dace Bičkovska

Pūšaminstrumentu nodaļas vadītāja, Flautas spēles pedagoģe
 

 

 

 Valters Šmits

Saksofona spēles pedagogs

 

 Roberts Martinovskis

Saksafona spēles pedagogs 

        

 

Inga Krastiņa

Kora nodaļas vadītāja, Kora klases pedagoģe
 

 

 Sanita Sinkēviča

Kora klases pedagoģe

 

 Ivita Linde

Kora klases un pirmsskolas pedagoģe

 

 Laura Lazda

Kora klases pedagoģe 

 Atis Vintuks

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 Miķelis Dzenuška

Sitaminstrumentu spēles pedagogs 

 

 Jeļena Šubņikova

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

 

 Laura Kļaviņa

 Mūzikas teorijas pedagoģe

 

 Laima Jansone

Mūzikas teorijas pedagoģe 

 

 Zigurds Ete

Mūzikas teorijas pedagogs 

 

 Gaitis Jānis Pujāts

Mūzikas teorijas pedagogs 

 

 Ilga Znotiņa

Pirmsskolas pedagoģe 

 

 

 Ginta Kristjansone

 Tekstila pedagoģe

 

 Zane Tuča

Gleznošanas pedagoģe

 

 Anita Gundega Kaņepāja

Darbs materiālā, mākslas valodas pamatu pedagoģe

 

 Laura Buholte

Veidošanas un kompozīcijas pedagoģe

Dzintars Adienis  

Elza Timermane

Zīmēšanas pedagoģe 

 

 Kristīne Greķe

Kompozīcijas pedagoģe 

 

 Ilze Medne 

 Gleznošanas un kompozīcijas pedagoģe