Pru iela 13B,
Rga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

UZEMANA SKOL

      Aicinm iepazties ar uzemanas rezulttiem 2023./2024. mcbu gadam:

      Mzikas izgltbas programmas 1.klases apmcmo uzemanas rezultti - uzemanas rezultti muzika 1.klase.pdf
      Mzikas izgltbas programmas sagatavoanas klases apmcmo uzemanas rezultti - uzemanas rezultti mzika sagatavoanas klase.pdf
      Mkslas izgltbas programmas sagatavoanas un 1.klases apmcmo uzemanas rezultti - uzemanas rezultti mksla pdf
     

      Tlrunis informcijai par Mzikas IP - 67474195
      Tlrunis informcijai par Mkslas IP - 67474196

   

Pieteikans mcbm mzikas izgltbas programms 2023./2024. mcbu no 2. ldz 26.maijam aizpildot pieteikumu caur linku pieteikuma form.

Pieteikans linki izgltbas programms:

MZIKA
Mzika izgltbas programmas 1.klase - https://forms.gle/KvkcV6b6uCJe2bNJ8
Mzika sagatavoanas klase - https://forms.gle/Rck7R3h64H3n7uMG6
Pirmsskolas mzikas studija - https://forms.gle/McwdN1rTgCR2uKj8A

MKSLA:
Mkslas izgltbas programmas 1.klase - https://forms.gle/8aHdoQPtuVjY35tN7
Mksla sagatavoanas klase -  https://forms.gle/9jNztiEXWhVbRzqa8 
Mkslas studija - https://forms.gle/2M8ShGwnetb1RUZe9