Prūšu iela 13B,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

UZŅEMŠANA SKOLĀ

                                                                              LATGALES PRIEKŠPILSĒTAS

MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

Prūšu iela 13B, Rīga, LV- 1057

Izsludina izglītojamo uzņemšanu 2021./2022. mācību gadam

šādās profesionālās ievirzes izglītības programmās un sagatavošanas klasē:

 

-      Pirmsskolas mūzikas studija (no 3 līdz 6 g. vecumam - bez iestājpārbaudījumiem);  

-      Klavierspēle (no 7 līdz 8 g. vecumam);

-      Vijoļspēle (no 7 līdz 8 g. vecumam);

-      Alta spēle (no 7 līdz 8 g. vecumam);

-      Čella spēle (no 7 līdz 8 g. vecumam);

-      Kora klase (no 7 līdz 8 g. vecumam);

-      Flautas spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam);

  Klarnetes spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam); 

-      Saksofona spēle (no 8 līdz 10 g. vecumam);

-      Ģitāras spēle (no 8 līdz 10 g. vecumam);

-      Kokles spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam);

-      Arfas spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam);

-      Akordeona spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam);

-      Sitaminstrumentu spēle (no 7 līdz 10 g. vecumam);

-      Vizuāli plastiskā māksla (no 9 līdz 11 g. vecumam);

-      Mākslas studija (no 5 g. vecuma - bez iestājpārbaudījumiem);

 

Dokumentu pieņemšana mūzikas un mākslas skolā notiks sekojoši:

 

Izglītojamo uzņemšanas 2021./2022. m.g. pieteikšanās veidlapu saites: 

1. Links pietekumam 1. klasei MŪZIKĀ: 

https://forms.gle/ULgmWxymmw9uifgG9

2. Links pieteikumam sagatavošanas klasei MŪZIKĀ: 

https://forms.gle/uVM4UNooTuPXv2zo7

3. Links pieteikumam uz pirmsskolas grupām MŪZIKĀ: 

https://forms.gle/3HDWGTxQZn9Atf3LA   

1. Links pieteikumam uz 1. klasi MĀKSLĀ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPxbkqUNWS9NQw04tGmcBXZeGu51jOxxQzjLwjG8hTYruhBA/viewform?usp=sf_link 

OBLIGĀTI iesniedzamie dokumenti:  izziņa no vispārizglītojošās skolas,

iesniegums (uz skolas veidlapas),

 dzimšanas apliecība (personas datu saskaņošanai);

Tālrunis vai e-pasts informācijai: 67704820 / lpmums@riga.lv;

vai mūzikas nodaļa - ikrastina6@edu.riga.lv, mākslas nodaļa - gkristjansone@gmail.com