Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

AKTUALITĀTES

82177

Koklētāju ansamblis "Liepa" piedalās koncertā "Rakstu taka"
31.10.2017


 

 

Ar tūkstošgadu spēku mūs stiprina latviešu rakstu zīmes. Zīmes kā simboli dod zināšanas par pamatprincipiem, uz kuriem balstīta šī pasaule. Tajās ietverta tautas dzīvesziņa, gara spēks un gudrība. Rakstu zīmes ar savu vēstījumu rada piederību latviešu tautai.

Koncerts un izstāde Rakstu taka ir notikums, kura galvenā ideja ir aicināt jauniešus iepazīt latviešu rakstu zīmes kā informācijas nesējus, kā cilvēces garīgās dzīves atspulgu un izziņas objektu.

Koncerts Rakstu taka notiks 2017.gada 4.novembrī Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē. Apvienotā koklētāju ansambļa sniegumā  izskanēs mūsdienu latviešu komponistu Ērika Ešenvalda, Raimonda Tigula un Lauras Jēkabsones mūzika. Muzicēs Rīgas mūzikas skolu vecāko klašu un absolventu koklētāju ansambļi: Atbalsis, Karameles, Liepa, Liepiņa, Madaras, Vīzija, Zeltskariņi, kā arī koklētāju ansambļi: Pūt, vējiņi, Dzītariņi, Sakta un Balti. Šajā koncertā diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā pirmatskaņojumu piedzīvos Lauras Jēkabsones Pirmā kokļu simfonija Pasaules radīšana. To atskaņos apvienotais koklētāju ansamblis, Jāzepa Mediņa Rīgas 1.mūzikas skolas meiteņu koris Vivace un solists Kalvis Kalniņš (baritons).

“Leģendas par pasaules radīšanu ir daudz un dažādas, atkarībā no etniskās piederības un atrašanās vietas pasaules kartē. Mēs, latvieši, esam maza, bet stipra tauta, kuras izcelsme vijas caur vēsturiskiem, mītiskiem un pat pasaku stāstiem, kuru tēli, Dievs, Saule, Mēness, Māra, Laima u.c. vēl šobaltdien, caur folkloru, tautas mūziku un Dievturību dzīvo mūsu vidū. Pirmo kokļu simfoniju Pasaules radīšana veidos  četras daļas:

1.daļa Debesis. Auseklis

2.daļa Zeme. Jumis

3.daļa Pazeme. Māra

4.daļa Visums. Saule

Skaņdarbs vēstīs par pasaules radīšanu, skatoties caur latvietības prizmu. Ritmisks, lirisks un episks muzikālais ceļojums pirmajā kokļu simfonijā.”

/Laura Jēkabsone/

Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu izstāde Rakstu taka būs aplūkojama no 2017.gada 4.-18.novembrim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Tās ir Mākslas nodaļas audzēkņu   mūsdienīgas improvizācijas par Lielvārdes jostas rakstu tēmu.

 
      Atpakaļ