Prūšu iela 13 b,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

AKTUALITĀTES

111209

Svarīgi! Par mācību procesa turpmāko nodrošināšanu!
23.03.2020


Ņemot vērā Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) par izglītības iestāžu darbības pārtraukšanu, arī profesionālās ievirzes izglītības iestādēs mācību process klātienē tiek pārtraukts pilnībā līdz 2020. gada 14. aprīlim.
Sākot no 2020. gada 23. marta mācību process tiek organizēts attālināti, t.i., audzēkņiem tiek uzdoti patstāvīgie darbi, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām. Informācija par veicamajiem mācību uzdevumiem un atbalsta materiāli uzdotā darba izpildei būs pieejami sekojošās komunikācijas platformās: Skolvadības sistēma E-klase, sociālie tīkli – Watsapp, Skype, Facebook Masanger, e-pasts, tālrunis – individuāli vienojoties ar katra audzēkņa vecākiem.

Mācību materiāli
Nodrošinot attālinātās mācības, vēlamies aicināt izmanot LNKC tīmekļa vietnē pieejamos digitālos mācību materiālus, kuriem nodrošināta pieeja bez reģistrēšanās:
https://www.lnkc.gov.lv/macibu-materiali/

Aktuāla informācija
Aktuālā informācija par izglītības procesa organizēšanu un aktuāliem uzdotiem jautājumiem pieejama arī IZM tīmekļa vietnē: https://izm.gov.lv/lv/informacija-par-covid-19 un https://izm.gov.lv/lv/aktualitates 

Kultūras ministrijas tīmekļvietnē izveidota sadaļa Aktuālais par COVID-19, kur izvietota Veselības ministrijas, Slimību profilakses un apkarošanas centra u.c. atbildīgo institūciju izstrādātās rekomendācijas, kā arī cita noderīga informācija kontekstā ar COVID-19. Aicinām regulāri sekot līdzi šai sadaļā izvietotajai informācijai, ievērot ieteikumus un par tiem informēt savus darbiniekus. 
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19 

Kultūras ministrija aicina ārkārtējās situācijas laikā visdažādākās kultūras norises izbaudīt virtuāli, savukārt kultūras jomā pieejamos e-pakalpojumus saņemt attālināti, iestādes klātienē neapmeklējot.
https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/jaunumi/informativa-kampana-ekultura-aicinas-kulturas-norises-izbaudit-virtuali-paliekot-majas-4961 


Latvijas Nacionālā kultūras centra tīmekļvietnē izveidota sadaļa Informācija par Covid-19, kur izvietota aktuālā informācija profesionālās ievirzes un profesionālās vidējās izglītības kultūrizglītības iestādēm. 

https://www.lnkc.gov.lv/nozares/kulturizglitiba/ 

 

/docs/447/Par_m__c__bu_procesa_turpm__ko_nodro__in____anu.docx 

      Atpakaļ