Rīgas Domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Latgales priekšpilsētas mūzika un mākslas skola,
Prūšu iela 13B, Rīga,
LV-1057

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv,
Latvija
 
 

AKTUALITĀTES

114661

Aicinām darbā koncertmeistaru!
28.10.2020


Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

(Izglītības iestādes reģ.Nr. 3374902983)

steidzami aicina darbā

koncertmeistaru

(nepilna slodze)

 

Galvenie amata pienākumi:

-        Spēlē pavadījumu izglītojamiem visās Profesionālās ievirzes izglītības programmās;

-        Sagatavo mācību nodarbībām nepieciešamos materiālus.

-        Piedalās pedagoģiskās padomes sēdēs, nepieciešamības gadījumā mācību pārbaudījumu komisiju darbā, nodaļu metodiskajās sēdēs un citās sēdēs.

-        Seko, lai audzēkņi ievērotu Skolas Iekšējās kārtības noteikumus.

-        Piedalās skolas un ārpusskolas organizētajos pasākumos (koncertos, festivālos).

-        Sadarbojas ar izglītojamo vecākiem.

-        Veic citus pienākumus, kas izriet no galveno pienākumu apraksta un nepieciešami mācību procesa nodrošināšanai.

Prasības pretendentiem:

-      Augstākā pedagoģiskā izglītība mūzikas nozarē, var būt students.

-      Teicamas saskarsmes spējas; teicamas latviešu valodas un vēlamas krievu valodas zināšanas.

-      Prasme lietot datoru.

Piedāvājam:

-      stabilu darbu, ko iespējams apvienot ar citu darbu vai mācībām;

-      iespēju pilnveidot profesionālās iemaņas (kursi, semināri);

-      atalgojumu saskaņā ar tarifikāciju no likmes 820.-EUR un sociālās garantijas.

Motivētu pieteikuma vēstuli un CV nosūtīt elektroniski līdz 06.11.2020. Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolai uz e-pastu lpmums@riga.lv.

 

Šeit sludinājums ---> sludinājums - koncertmeistars.docx
      Atpakaļ