Prūšu iela 13B,
Rīga, LV-1057,
Latvija

+ 371 67474200,
lpmums@riga.lv
 
 

Konkurss "Sudraba flauta"2015

 

I Latvijas flautas spēles jauno izpildītāju konkurss

Sudraba flauta

Nolikums

 1. Konkurss notiek 2015. gada 28.-30. oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā; Rīgā Prūšu ielā 13 b, LV 1057
 2. Pēc konkursa tiek piedāvāti profesionālās pilnveides kursi, kuru ietvaros notiek metodiskās pārrunas, žūrijas locekļu lekcijas un meistarklases. Katrs pedagogs saņems RPIVA sertifikātu par profesionālo pilnveidi 24 stundu apjomā.

Konkursa rīkotāji
Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola

Sadarbības partneri
- Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija
- Mārupes Mūzikas un mākslas skola

Konkursa mērķis
Attīstīt un pilnveidot Latvijas mūzikas skolu audzēkņu flautas spēles spējas, prasmes un dotības, sekmēt jauno flautistu interesi par mūziku un izpildītājmākslu un veicināt flautas spēles apmācības procesa kvalitāti.

Konkursa noteikumi

 1. Konkursā var piedalīties Latvijas mūzikas skolu audzēkņi, kas apgūst flautas spēli profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmās (izņemot vidējās profesionālās mūzikas mācību iestādes audzēkņi)
 2. Konkurss notiek vienā kārtā 3 vecuma grupās:
  Juniori – dzimuši līdz 2006. g.
  I grupa – dzimuši 2003. -2005. g.
  II grupa – dzimuši 2002.-2000. g.
 3. Dalībniekiem konkursā jāatskaņo divi dažādu rakstu un stilu skaņdarbi. (Konkursa programmu  jāatskaņo uz lielās flautas,  pikolo flautu var spēlēt tikai Junioru grupā)
  Programmas hronometrāža:
  Juniori - līdz 5 minūtēm;
  I grupa - līdz 8 minūtēm;
  II grupa - līdz 10 minūtēm.
 4. Programma jāatskaņo no galvas.
 5. Uzstāšanās kārtība alfabēta secībā, katras grupas ietvaros.
 6. Konkursa dalībnieki uzstājas koncerta tērpā.
 7. Konkursa dalībnieku sniegums tiek vērtēts atsevišķi pa grupām 25 baļļusistēmā. Žūrijas locekļi savus audzēkņus nevērtē. Žūrijas vērtējums navapstrīdams un pārskatāms.
 8. Visi konkursa dalībnieki saņem Atzinības rakstu par dalību konkursā. Konkursa uzvarētājus apbalvo ar I, II, III vietu un diplomiem.
 9. Laureātu koncertā spēlē 1. vietu ieguvēji.
 10. Konkursantu mēģinājumi tiek nodrošināti 28. oktobrī laikā no 10: 00 - 21:00 iepriekš piesakoties un saskaņojot laiku pie rīcības komitejas pa tālruni – 26460150 un 29. oktobrī no 8:00 – 10:00 rindas kārtībā.
 11. Ceļa, ēdināšanas un naktsmītņu izdevumus sedz dalībnieki.

Pieteikšanās kārtība

 1. Pieteikumus pieņem elektroniski (dace.bickovska@gmail.com) līdz 2015. gada 5. oktobrim. Pieteikšanās anketa pielikumā Nr. 1.
 2. Pieteikumam jāpievieno dalībnieka radošā biogrāfija un fotogrāfija.
 3. Dzimšanas datus apliecinošs dokuments jāuzrāda pie reģistrācijas – konkursa dienā.
 4. Dalības maksa 20.00 EUR jāsamaksā ar pārskaitījumu sekojošā kontā, vai pēc rēķina saņemšanas:
  RD Izglītības, kultūras un sporta departaments, K.Valdemāra iela 5, Rīga,
  Reģ. Nr. 90000013606
  Nordea Bank Finland Pic Latvijas fil., kods NDEALV2X
  Konts: LV16NDEA0021000916200
  Saņēmējs: Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13 b, Rīga; Mērķis – dalība konkursā – 21.399
 5. Rēķins par dalības maksu tiks izsūtīts pēc pieteikuma saņemšanas.
 6. Dalībnieka neierašanās gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.

Konkursa norise

 1. Konkurss ir atklāts, to var klausīties visi interesenti.
 2. Konkurss notiek vienā kārtā.
 3. Informācija par konkursa norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā http://www.muzikasskola.lv un izsūtīta pa e-pastu.


Koordinatore Dace Bičkovska
Tel. 26460150
E pasts: dace.bickovska@gmail.com

 

Rīgas Pedagoģijas un Izglītības vadības akadēmija sadarbībā ar Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolu
aicina uz
Flautistu Ellas Dolžikovas (Krievija), Silvas Krašauskas – Krauzes (Latvija) un Maijas Zandbergas (Latvija) meistarklasēm

Latvijas Mūzikas skolu pūšaminstrumentu specialitātes pedagogi, kā arī RPIVA un Jāz.Vītola Mūzikas akadēmijas studenti tiek aicināti uz profesionālās pilnveides kursiem „ Radošas pedagoģiskās pieejas un inovatīvas mācību metodes darbā ar mūzikas skolu mācību programmas „Flautas spēle” audzēkņiem”, kas notiks 2015.gada 28.-30. oktobrī Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skolā.

Meistarkursu mērķis. Veicināt Latvijas profesionālās ievirzes mūzikas skolu pūšaminstrumentu spēles pedagogu tālākizglītību, iegūstot starptautisku pieredzi un nepieciešamās pedagoģiskās pieejas darbā ar mūzikas skolu audzēkņiem, īpaši apmācības procesa sākumposmā.

Kursu programma:

Darba formas

Tematika

Stundu skaits

Konkurss

Dalība ar audzēkņiem I Latvijas flautistu konkursā „Sudraba flauta”, kā arī citu konkursa dalībnieku klausīšanās un uzstāšanās analīze

7

Metodiskās pārrunas

Konkursa žūrijas locekļu Ellas Dolžikovas, Silvas Krašauskas – Krauzes un Maijas Zandbergas konkursa rezultātu analīze un metodisko pieeju izklāsts flautas spēles kvalitātes uzlabošanai darbā ar audzēkņiem apmācības sākuma posmā.

3

Lekcijas

Flautistes Ellas Dolžikovas lekcija „Elpošanas nozīme flautas spēles tehnikas attīstībā un skaņas veidošanā”

Flautistes Silvas Krašauskas – Krauzes lekcija „Nozīmīgākās pedagoģiskās pieejas flautas spēles apmācības sākumposmā un metodiskās norādes flautas spēles kvalitātes uzlabošanai”

Flautistes Maijas Zandbergas lekcija „Jaunākās metodiskās pieejas flautas spēles apmācībā, kas balstītas uz iegūto pieredzi mācoties pie profesora un izcila flautista Filipa Benuā (Phillipe Benoit Beļģija/Nīderlande)”

3

Meistarklases

Darbs ar mūzikas skolu audzēkņiem

6,5

Diskusijas

Pārrunas ar žūrijas locekļiem par konkursantu uzstāšanos un vērtējumu

1,5

Konkursa un meistarklašu atklāšanas koncerts

Ellas Dolžikovas (flauta; Krievija) un Agneses Egliņas (klavieres; Latvija) koncerts Mārupes mūzikas un mākslas skolā

28.10. plkst 19 oo

1

Konkursa laureātu koncerts

Konkursa I vietu ieguvēju koncerts un apbalvošana 29.10.

1

Koncerts

Meistarklašu vadītāju un meistarklašu dalībnieku koncerts

1

  

KOPĀ

24

 

 

Meistarkursu ietvaros ir iespēja pieteikt savus audzēkņus meistarklasēm pie žūrijas loceklēm: Ellas Dolžikovas, Silvas Krašauskas – Krauzes un Maijas Zandbergas. (Meistarklasēs var pieteikt arī audzēkņus, kuri nepiedalās konkursā)

Meistarkursu norise

Pieteikšanās elektroniski līdz 2015. gada 5. oktobrim pa e pastu: dace.bickovska@gmail.com ar norādi meistarkursi. Pieteikšanās anketa pielikumā Nr. 2. Piesakot audzēkņus, dalībai meistarklasēs jānosūta pieteikšanās anketa pielikumā Nr. 3 un pieteiktā skaņdarba notis elektroniskā formātā

Dalības maksa: pedagogiem par dalību tālākizglītības kursos - 15,- EUR,
audzēkņiem, kuri vēlas piedalīties meistarkursos – 5,- EUR veicot pārskaitījumu uz rekvizītiem, vai pēc rēķina saņemšanas. ( Konkursa dalībniekiem dalība meistarklasēs ir bez maksas)

RD Izglītības, kultūras un sporta departaments, K.Valdemāra iela 5, Rīga,
Reģ. Nr. 90000013606
Nordea Bank Finland Pic Latvijas fil., kods NDEALV2X
Konts: LV16NDEA0021000916200
Saņēmējs: Latgales priekšpilsētas mūzikas un mākslas skola, Prūšu iela 13 b, Rīga; Mērķis – dalība tālākizglītības kursos un meistarklasēs – 21.399

Par pusdienām, katrs dalībnieks maksā pats, piesakoties jāatzīmē vai ir nepieciešams pieteikt pusdienas, lai veiksmīgāk varētu organizēt pusdienošanas nodrošinājumu.

Konkursa un meistarklašu norises plāns tiks precizēts, ņemot vērā dalībnieku skaitu. Informācija par norisi un uzstāšanās kārtību tiks ievietota mājas lapā http://www.muzikasskola.lv un izsūtīta pa e-pastu.

Projekta vadītāja:
RPIVA lektore Dace Bičkovska
E pasts: dace.bickovska@gmail.com
Tel. +371 26460150

Informācija par meistarklašu vadītājām

* * * * * *

Projektu atbalsta:

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Käthe un Bernd Kösling

Informatīvais atbalsts: LMIIA informatīvais izdevums Partita, Latvijas Nacionālais kultūras centrs